Tag Archives: เครื่องประดับแนวสายมู

เครื่องประดับแนวสายมู ใส่แล้วเฮง ใส่ปังแน่นอน

เครื่องประดับแนวสายมู

“ความเชื่อ ศรัทธา ค่านิยม” เป็นสิ่งที่คู่กับมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แม้ว่าในสมัยใหม่จะมีวิวัฒนาการ เทคโนโลยีมากมายก็ตาม แต่ก็ไม่อาจทำให้สิ่งเหล่านี้จางหายไปจากสังคมได้